Aima_rassegnaCinema_sett2016_960px copy

AIMA Rassegna Cinematografica Mese Mondiale Alzheimer 2016

AIMA Onlus Reggio Emilia III Rassegna Cinematografica Mese Mondiale Alzheimer 2016